ZDHC Wastewater Treatment System Operator Qualification Training Course - I : Basic Physical/Chemical Treatment

Course details

Type : Online (Self Guided)

Platform : TÜV SÜD

Language : Vietnamese

Cost : 400 USD (US Dollar)

Examination : Yes

certificate : Yes

Registration Open Date : From (01 Jan 2024) To (31 Dec 2024)

Number of available seats : 9998

Attendance to the course is permitted only upon payment and approval from the training provider.

Training Provider

TUV_Sud.png

For enquires relate to this course, please contact : https://www.tuvsud.com/en-in/services/training

Read more

overview

Hiểu các nguyên tắc cơ bản của hệ thống xử lý nước thải, đặc biệt là trong ngành dệt nhuộm. Cho thấy quy trình xử lý vật lý/hóa học cơ bản theo yêu cầu trong Hướng dẫn của ZDHC. Nâng cao kỹ năng để trở thành người vận hành nhà máy xử lý nước và nước thải thành thạo. Quản lý các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình xử lý nước thải.

Course description

ZDHC Foundation tin rằng nếu không có đội ngũ kỹ thuật viên cùng nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải đủ trình độ và được đào tạo thích hợp thì một số cơ sở vẫn sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc đáp ứng các tiêu chí được nêu trong Hướng dẫn về Nước thải ZDHC và tuân thủ quy định liên quan.

Mục đích của chương trình đào tạo ZDHC WTP là thiết lập các kỳ vọng tối thiểu được tiêu chuẩn hóa về giáo dục, đào tạo và kinh nghiệm cho những người vận hành và kỹ thuật viên được giao nhiệm vụ vận hành hệ thống xử lý nước thải tại các cơ sở sản xuất phục vụ cho ngành giày dép và may mặc.

prerequisite

Người vận hành xử lý nước thải vận hành một hoặc nhiều hệ thống xử lý nước thải để xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt hoặc hỗn hợp nước thải công nghiệp và sinh hoạt Kinh nghiệm làm việc cơ bản trong vận hành các nhà máy xử lý nước thải và xử lý nước thải. Những người muốn xây dựng sự nghiệp với tư cách là nhà điều hành nhà máy xử lý nước và nước thải

Quan trọng: Bạn được yêu cầu hoàn thành 12 mô-đun của khóa học ZDHC cấp 1 trực tuyến (tự hướng dẫn) để đủ điều kiện tham gia kỳ thi trình độ ZDHC. Đăng ký khóa đào tạo với TÜV SÜD tại đây https://www.tuvsud.com/en-in/store/academy-in/sectors/textile/1037-ZDHC-wastewater-treatment-system-operator-qualification-basic-physical-or-chemical-Vietnamese